Xe từ Vĩnh Phúc đi Lào Cai

Tuyến đường Vĩnh Yên – Lào Cai dài khoảng 225 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 2 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 07h00 đến 19h00 bởi 1 nhà xe: Đức Huy. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 4.5 giờ.

V? d?u trang