Xe từ Vĩnh Phúc đi Bắc Ninh

Tuyến đường Vĩnh Phúc - Bắc Ninh dài khoảng 70 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 3 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 15h30 đến 22h30 bởi 1 nhà xe: Phúc Xuyên Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 1.2 giờ.

V? d?u trang