Xe từ Vinh – Nghệ An đi Hà Nội

Tuyến đường Vinh – Hà Nội dài khoảng 317 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 83 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 00h00 đến 23h30 bởi 23 nhà xe khác nhau. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 5.7 giờ.

V? d?u trang