Xe từ Tiền Giang đi Bình Định

Tuyến đường Tiền Giang – Bình Định dài khoảng 762 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 2 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 11h00 đến 11h00 bởi 1 nhà xe: Hoàng Huy (Quảng Ngãi). Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 16 giờ.

V? d?u trang