Xe từ Thanh Hóa đi Sapa, Lào Cai

Tuyến đường Thanh Hóa – Thanh Hóa – Sapa – Lào Cai dài khoảng 497km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 3 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 15h10 đến 19h30 bởi 4 nhà xe : Xe Sao Việt, Xe Ngân Hà, Xe Việt Anh (Lai Châu), Xe Hà Sơn; Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 9 giờ. Những nhà xe này, có nhà xe đi thẳng Sapa, có nhà xe phải trung chuyển tại Lào Cai.

V? d?u trang