Xe từ Sơn La đi Hà Nội

Tuyến đường Sơn La – Hà Nội dài khoảng 290 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 57 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 01h00 đến 23h45 bởi 18 nhà xe khác nhau và thời gian di chuyển trên chặng khoảng 7.2 giờ.

V? d?u trang