Xe từ Sài Gòn đi Bắc Ninh

Tuyến đường Sài Gòn - Bắc Ninh dài khoảng 1741 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 20h00 đến 20h00 bởi 1 nhà xe: Hoàng Long. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 38.7 giờ.

V? d?u trang