Xe từ Quảng Ngãi đi Bắc Kạn

Tuyến đường Quảng Ngãi - Bắc Kạn dài khoảng 1109 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 12h56 đến 12h56 bởi 1 nhà xe: Điền Linh. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 18.3 giờ.

V? d?u trang