Xe từ Phú Yên đi Bắc Kạn

Tuyến đường Phú Yên - Bắc Kạn dài khoảng 1419 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 06h06 đến 06h06 bởi 1 nhà xe: Điền Linh. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 25.1 giờ.

V? d?u trang