Xe từ Ninh Bình đi Hà Nội

Tuyến đường Ninh Bình – Hà Nội dài khoảng 98 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 719 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 00h00 đến 21h00 bởi 18 nhà xe khác nhau. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 2.2 giờ.

V? d?u trang