Xe từ Nam Định đi Hà Nội

Tuyến đường Nam Định – Hà Nội dài khoảng 99 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 182 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 03h00 đến 21h00 bởi 8 nhà xe: Anh Khôi Limousine, Long Giang Limousine, Phúc Lộc Thọ Limousine, Tiến Long,Thiên Phú – Nam Định, Vĩnh Thịnh Limousine, Việt Trung Limousine, X.E Việt Nam. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 1.6 giờ.

V? d?u trang