Xe từ Lâm Đồng đi Bắc Kạn

Tuyến đường Lâm Đồng - Bắc Kạn dài khoảng 1727 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 10 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 00h05 đến 23h15 bởi 1 nhà xe: Điền Linh. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 29.5 giờ.

V? d?u trang