Xe từ Hà Nội đi Bắc Ninh

Tuyến đường Hà Nội - Bắc Ninh dài khoảng 30 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 6 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 06h00 đến 18h00 bởi 1 nhà xe: Green Limousine. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 1 giờ.

V? d?u trang