Xe từ Đắk Nông đi Bắc Ninh

Tuyến đường Đắk Nông - Bắc Ninh dài khoảng 1455 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 01h15 đến 01h15 bởi 1 nhà xe: Điền Linh. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 27.5 giờ.

V? d?u trang