Xe từ Đắk Nông đi Bắc Kạn

Tuyến đường Đắk Nông - Bắc Kạn dài khoảng 1621 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 01h15 đến 01h15 bởi 1 nhà xe: Điền Linh. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 29.9 giờ.

V? d?u trang