Xe từ Đắk Lắk đi Bắc Cạn

Tuyến đường Đắk Lắk - Bắc Cạn dài khoảng 1515 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 2 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 02h55 đến 02h55 bởi 1 nhà xe: Điền Linh. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 26.2 giờ.

V? d?u trang