Xe từ Đà Nẵng đi Lào Cai

Tuyến đường Đà Nẵng – Lào Cai dài khoảng 1120 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 08h30 đến 08h30 bởi 1 nhà xe: Hải Vân – Đà Nẵng Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 19.5 giờ.

V? d?u trang