Xe từ Đà Nẵng đi Bắc Kạn

Tuyến đường Đà Nẵng - Bắc Kạn dài khoảng 943 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 16h21 đến 16h21 bởi 1 nhà xe: Điền Linh. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 14.8 giờ.

V? d?u trang