Xe từ Bình Định đi Bình Phước

Tuyến đường Bình Định – Bình Phước dài khoảng 520 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 12h00 đến 12h00 bởi nhà xe Ba Tín. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 11.3 giờ.

V? d?u trang