Xe từ Bình Định đi Bắc Ninh

Tuyến đường Bình Định - Bắc Ninh dài khoảng 1103 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 09h26 đến 09h26 bởi 1 nhà xe: Điền Linh. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 19.3 giờ.

Xe Điền Linh từ Bình Định đi Bắc Ninh

Xe Điền Linh từ Bình Định đi Bắc Ninh

Chuyến xe giường nằm sớm nhất đi Bắc Ninh xuất phát vào lúc 09:26 là của hãng xe Điền Linh. Nhà xe Điền Linh sẽ bắt đầu xuất phát ở Bình Định lúc 09:26 và dự kiến sẽ trả khách ở Bắc Ninh sau 19.3 giờ..
Xem chi tiết
V? d?u trang