Xe từ Bến Tre đi Bình Phước

Tuyến đường Bến Tre - Bình Phước dài khoảng 228 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 2 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 06h00 đến 20h40 bởi 1 nhà xe. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 4.9 giờ.

V? d?u trang