Xe từ Bến Tre đi Bình Định

Tuyến đường Bến Tre – Bình Định dài khoảng 777 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 2 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 10h30 đến 10h30 bởi 1 nhà xe. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 16.5 giờ.

V? d?u trang