Xe từ Bắc Ninh đi Sapa, Lào Cai

Tuyến đường Bắc Ninh – Bắc Ninh – Sapa – Lào Cai dài khoảng 326km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 5 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 06h30 đến 22h58 bởi 7 nhà xe : Xe Phúc Xuyên, Xe Minh Cương, Xe Liên Dương, Xe Thanh Nhung, Xe Phúc An, Xe Phúc An Toàn Thắng, Xe Sapa 360; Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 4 giờ.

V? d?u trang