Chuyên mục: Khách sạn - Nhà nghỉ ở Sóc Trăng

Nhà nghỉ Diễm Trân, Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Nhà nghỉ Diễm Trân, Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Wifi miễn phí Bãi đỗ xe Lễ tân 24/24
Nhà nghỉ Diễm Trân là một Nhà nghỉ đẹp có địa chỉ ngay tại 3/2 thị trấn Cù Lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc Trăng, Việt Nam, đường đi rất thuận tiện và dễ tìm. Nhà nghỉ Diễm Trân có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn cố gắng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, Nhà nghỉ Diễm Trân có quy mô 20 phòng, phòng ốc của Nhà nghỉ Diễm Trân sạch đẹp, đầy đủ tiện ích trong phòng, có đầy đủ nóng lạnh, internet. Chỗ nghỉ này cũng được đánh giá là đáng giá tiền nhất ở quanh khu vực, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với các chỗ nghỉ khác..
Nhà nghỉ Côn Sơn, Trần Đề, Sóc Trăng

Nhà nghỉ Côn Sơn, Trần Đề, Sóc Trăng

Wifi miễn phí Bãi đỗ xe Lễ tân 24/24
Nhà nghỉ Côn Sơn là một Nhà nghỉ đẹp có địa chỉ ngay tại Khu tái định cư, Trần Đề, Sóc Trăng, Việt Nam, đường đi rất thuận tiện và dễ tìm. Nhà nghỉ Côn Sơn có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn cố gắng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, Nhà nghỉ Côn Sơn có quy mô 15 phòng, phòng ốc của Nhà nghỉ Côn Sơn sạch đẹp, đầy đủ tiện ích trong phòng, có đầy đủ nóng lạnh, internet. Chỗ nghỉ này cũng được đánh giá là đáng giá tiền nhất ở quanh khu vực, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với các chỗ nghỉ khác..
Nhà nghỉ Gia Huân, Trần Đề, Sóc Trăng

Nhà nghỉ Gia Huân, Trần Đề, Sóc Trăng

Wifi miễn phí Bãi đỗ xe Lễ tân 24/24
Nhà nghỉ Gia Huân là một Nhà nghỉ đẹp có địa chỉ ngay tại Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng, Việt Nam, đường đi rất thuận tiện và dễ tìm. Nhà nghỉ Gia Huân có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn cố gắng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, Nhà nghỉ Gia Huân có quy mô 17 phòng, phòng ốc của Nhà nghỉ Gia Huân sạch đẹp, đầy đủ tiện ích trong phòng, có đầy đủ nóng lạnh, internet. Chỗ nghỉ này cũng được đánh giá là đáng giá tiền nhất ở quanh khu vực, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với các chỗ nghỉ khác..
Nhà nghỉ Thanh Tiền, Trần Đề, Sóc Trăng

Nhà nghỉ Thanh Tiền, Trần Đề, Sóc Trăng

Wifi miễn phí Bãi đỗ xe Lễ tân 24/24
Nhà nghỉ Thanh Tiền là một Nhà nghỉ đẹp có địa chỉ ngay tại ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, Sóc Trăng, đường đi rất thuận tiện và dễ tìm. Nhà nghỉ Thanh Tiền có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn cố gắng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, Nhà nghỉ Thanh Tiền có quy mô 11 phòng, phòng ốc của Nhà nghỉ Thanh Tiền sạch đẹp, đầy đủ tiện ích trong phòng, có đầy đủ nóng lạnh, internet. Chỗ nghỉ này cũng được đánh giá là đáng giá tiền nhất ở quanh khu vực, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với các chỗ nghỉ khác..
Nhà Nghỉ Quang Ngọc, Trần Đề, Sóc Trăng

Nhà Nghỉ Quang Ngọc, Trần Đề, Sóc Trăng

Wifi miễn phí Bãi đỗ xe Lễ tân 24/24
Nhà Nghỉ Quang Ngọc là một Nhà nghỉ đẹp có địa chỉ ngay tại Nam Sông Hậu, Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng, Việt Nam, đường đi rất thuận tiện và dễ tìm. Nhà Nghỉ Quang Ngọc có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn cố gắng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, Nhà Nghỉ Quang Ngọc có quy mô 17 phòng, phòng ốc của Nhà Nghỉ Quang Ngọc sạch đẹp, đầy đủ tiện ích trong phòng, có đầy đủ nóng lạnh, internet. Chỗ nghỉ này cũng được đánh giá là đáng giá tiền nhất ở quanh khu vực, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với các chỗ nghỉ khác..
Nhà Nghỉ Cô Nhiễu, Ngã Năm, Sóc Trăng

Nhà Nghỉ Cô Nhiễu, Ngã Năm, Sóc Trăng

Wifi miễn phí Bãi đỗ xe Lễ tân 24/24
Nhà Nghỉ Cô Nhiễu là một Nhà nghỉ đẹp có địa chỉ ngay tại Thị trấn Ngã Năm, thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng, Việt Nam, đường đi rất thuận tiện và dễ tìm. Nhà Nghỉ Cô Nhiễu có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn cố gắng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, Nhà Nghỉ Cô Nhiễu có quy mô 15 phòng, phòng ốc của Nhà Nghỉ Cô Nhiễu sạch đẹp, đầy đủ tiện ích trong phòng, có đầy đủ nóng lạnh, internet. Chỗ nghỉ này cũng được đánh giá là đáng giá tiền nhất ở quanh khu vực, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với các chỗ nghỉ khác..
Khách Sạn Thanh Hiệp, Ngã Năm, Sóc Trăng

Khách Sạn Thanh Hiệp, Ngã Năm, Sóc Trăng

Wifi miễn phí Bãi đỗ xe Lễ tân 24/24
Khách Sạn Thanh Hiệp là một Khách sạn 2 sao đẹp có địa chỉ ngay tại Thị trấn Ngã Năm, thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng, Việt Nam, đường đi rất thuận tiện và dễ tìm. Khách Sạn Thanh Hiệp có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn cố gắng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, Khách Sạn Thanh Hiệp có quy mô 23 phòng, phòng ốc của Khách Sạn Thanh Hiệp sạch đẹp, đầy đủ tiện ích trong phòng, có đầy đủ nóng lạnh, internet. Chỗ nghỉ này cũng được đánh giá là đáng giá tiền nhất ở quanh khu vực, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với các chỗ nghỉ khác..
Khách sạn Quang Hỷ, Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Khách sạn Quang Hỷ, Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Wifi miễn phí Bãi đỗ xe Lễ tân 24/24
Khách sạn Quang Hỷ là một Khách sạn 1 sao đẹp có địa chỉ ngay tại Nguyễn Huệ, Thị trấn Vinh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng, Việt Nam, đường đi rất thuận tiện và dễ tìm. Khách sạn Quang Hỷ có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn cố gắng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, Khách sạn Quang Hỷ có quy mô 28 phòng, phòng ốc của Khách sạn Quang Hỷ sạch đẹp, đầy đủ tiện ích trong phòng, có đầy đủ nóng lạnh, internet. Chỗ nghỉ này cũng được đánh giá là đáng giá tiền nhất ở quanh khu vực, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với các chỗ nghỉ khác..
Nhà Nghỉ Kim Mã, Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Nhà Nghỉ Kim Mã, Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Wifi miễn phí Bãi đỗ xe Lễ tân 24/24
Nhà Nghỉ Kim Mã là một Nhà nghỉ đẹp có địa chỉ ngay tại 108 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Vinh Châu, Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng, Việt Nam, đường đi rất thuận tiện và dễ tìm. Nhà Nghỉ Kim Mã có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn cố gắng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, Nhà Nghỉ Kim Mã có quy mô 16 phòng, phòng ốc của Nhà Nghỉ Kim Mã sạch đẹp, đầy đủ tiện ích trong phòng, có đầy đủ nóng lạnh, internet. Chỗ nghỉ này cũng được đánh giá là đáng giá tiền nhất ở quanh khu vực, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với các chỗ nghỉ khác..
Nhà Nghỉ Dương Gia, Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Nhà Nghỉ Dương Gia, Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Wifi miễn phí Bãi đỗ xe Lễ tân 24/24
Nhà Nghỉ DƯƠNG GIA là một Nhà nghỉ đẹp có địa chỉ ngay tại Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Sóc Trăng, Việt Nam, đường đi rất thuận tiện và dễ tìm. Nhà Nghỉ DƯƠNG GIA có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn cố gắng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, Nhà Nghỉ DƯƠNG GIA có quy mô 16 phòng, phòng ốc của Nhà Nghỉ DƯƠNG GIA sạch đẹp, đầy đủ tiện ích trong phòng, có đầy đủ nóng lạnh, internet. Chỗ nghỉ này cũng được đánh giá là đáng giá tiền nhất ở quanh khu vực, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với các chỗ nghỉ khác..
V? d?u trang