Chuyên mục: Khách sạn - Nhà nghỉ ở Phú Thọ

Khách Sạn Yên Lập, Yên Lập, Phú Thọ

Khách Sạn Yên Lập, Yên Lập, Phú Thọ

Wifi miễn phí Bãi đỗ xe Lễ tân 24/24
Khách Sạn Yên Lập là một Khách sạn 1 sao đẹp có địa chỉ ngay tại ĐT313, Thị trấn Yên Lập, Yên Lập, Phú Thọ, Việt Nam, đường đi rất thuận tiện và dễ tìm. Khách Sạn Yên Lập có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn cố gắng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, Khách Sạn Yên Lập có quy mô 22 phòng, phòng ốc của Khách Sạn Yên Lập sạch đẹp, đầy đủ tiện ích trong phòng, có đầy đủ nóng lạnh, internet. Chỗ nghỉ này cũng được đánh giá là đáng giá tiền nhất ở quanh khu vực, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với các chỗ nghỉ khác..
Nhà Nghỉ Anh Vương, Thanh Thủy, Phú Thọ

Nhà Nghỉ Anh Vương, Thanh Thủy, Phú Thọ

Wifi miễn phí Bãi đỗ xe Lễ tân 24/24
Nhà Nghỉ Anh Vương là một Nhà nghỉ đẹp có địa chỉ ngay tại ĐT317, La Phù, Thanh Thủy, Phú Thọ, Việt Nam, đường đi rất thuận tiện và dễ tìm. Nhà Nghỉ Anh Vương có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn cố gắng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, Nhà Nghỉ Anh Vương có quy mô 18 phòng, phòng ốc của Nhà Nghỉ Anh Vương sạch đẹp, đầy đủ tiện ích trong phòng, có đầy đủ nóng lạnh, internet. Chỗ nghỉ này cũng được đánh giá là đáng giá tiền nhất ở quanh khu vực, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với các chỗ nghỉ khác..
Nhà nghỉ Hương Trà, Tân Sơn, Phú Thọ

Nhà nghỉ Hương Trà, Tân Sơn, Phú Thọ

Wifi miễn phí Bãi đỗ xe Lễ tân 24/24
Nhà nghỉ Hương Trà là một Nhà nghỉ đẹp có địa chỉ ngay tại Minh Đài, Tân Sơn, Phú Thọ, Việt Nam, đường đi rất thuận tiện và dễ tìm. Nhà nghỉ Hương Trà có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn cố gắng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, Nhà nghỉ hương trà có quy mô 13 phòng, phòng ốc của Nhà nghỉ Hương Trà sạch đẹp, đầy đủ tiện ích trong phòng, có đầy đủ nóng lạnh, internet. Chỗ nghỉ này cũng được đánh giá là đáng giá tiền nhất ở quanh khu vực, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với các chỗ nghỉ khác..
Nhà nghỉ Nam Diễn, Tân Sơn, Phú Thọ

Nhà nghỉ Nam Diễn, Tân Sơn, Phú Thọ

Wifi miễn phí Bãi đỗ xe Lễ tân 24/24
Nhà Nghỉ Nam Diễn là một Nhà nghỉ đẹp có địa chỉ ngay tại Văn Luông, Tân Sơn, Phú Thọ, Việt Nam, đường đi rất thuận tiện và dễ tìm. Nhà Nghỉ Nam Diễn có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn cố gắng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, Nhà Nghỉ Nam Diễn có quy mô 15 phòng, phòng ốc của Nhà Nghỉ Nam Diễn sạch đẹp, đầy đủ tiện ích trong phòng, có đầy đủ nóng lạnh, internet. Chỗ nghỉ này cũng được đánh giá là đáng giá tiền nhất ở quanh khu vực, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với các chỗ nghỉ khác..
Nhà nghỉ Hương Trà Tân Phú, Tân Sơn, Phú Thọ

Nhà nghỉ Hương Trà Tân Phú, Tân Sơn, Phú Thọ

Wifi miễn phí Bãi đỗ xe Lễ tân 24/24
Nhà nghỉ Hương Trà Tân Phú là một Nhà nghỉ đẹp có địa chỉ ngay tại Tân Phú, Tân Sơn, Phú Thọ, Việt Nam, đường đi rất thuận tiện và dễ tìm. Nhà nghỉ Hương Trà Tân Phú có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn cố gắng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, Nhà nghỉ Hương Trà Tân Phú có quy mô 16 phòng, phòng ốc của Nhà nghỉ Hương Trà Tân Phú sạch đẹp, đầy đủ tiện ích trong phòng, có đầy đủ nóng lạnh, internet. Chỗ nghỉ này cũng được đánh giá là đáng giá tiền nhất ở quanh khu vực, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với các chỗ nghỉ khác..
Nhà nghỉ Vạn An, Tân Sơn, Phú Thọ

Nhà nghỉ Vạn An, Tân Sơn, Phú Thọ

Wifi miễn phí Bãi đỗ xe Lễ tân 24/24
Nhà nghỉ Vạn An là một Nhà nghỉ đẹp có địa chỉ ngay tại Tân Phú, Tân Sơn, Phú Thọ, Việt Nam, đường đi rất thuận tiện và dễ tìm. Nhà nghỉ Vạn An có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn cố gắng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, Nhà nghỉ Vạn An có quy mô 15 phòng, phòng ốc của Nhà nghỉ Vạn An sạch đẹp, đầy đủ tiện ích trong phòng, có đầy đủ nóng lạnh, internet. Chỗ nghỉ này cũng được đánh giá là đáng giá tiền nhất ở quanh khu vực, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với các chỗ nghỉ khác..
Nhà nghỉ Hưng Hải, Phù Ninh, Phú Thọ

Nhà nghỉ Hưng Hải, Phù Ninh, Phú Thọ

Wifi miễn phí Bãi đỗ xe Lễ tân 24/24
Nhà nghỉ Hưng Hải là một Nhà nghỉ đẹp có địa chỉ ngay tại Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ, Việt Nam, đường đi rất thuận tiện và dễ tìm. Nhà nghỉ Hưng Hải có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn cố gắng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, Nhà nghỉ Hưng Hải có quy mô 18 phòng, phòng ốc của Nhà nghỉ Hưng Hải sạch đẹp, đầy đủ tiện ích trong phòng, có đầy đủ nóng lạnh, internet. Chỗ nghỉ này cũng được đánh giá là đáng giá tiền nhất ở quanh khu vực, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với các chỗ nghỉ khác..
Hotel Quang Phúc, Phù Ninh, Phú Thọ

Hotel Quang Phúc, Phù Ninh, Phú Thọ

Wifi miễn phí Bãi đỗ xe Lễ tân 24/24
Hotel Quang Phúc là một Nhà nghỉ đẹp có địa chỉ ngay tại Hy Cương, Phù Ninh, Phú Thọ, Việt Nam, đường đi rất thuận tiện và dễ tìm. Hotel Quang Phúc có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn cố gắng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, Hotel Quang Phúc có quy mô 18 phòng, phòng ốc của Hotel Quang Phúc sạch đẹp, đầy đủ tiện ích trong phòng, có đầy đủ nóng lạnh, internet. Chỗ nghỉ này cũng được đánh giá là đáng giá tiền nhất ở quanh khu vực, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với các chỗ nghỉ khác..
Nhà nghỉ Trung Sơn, Phù Ninh, Phú Thọ

Nhà nghỉ Trung Sơn, Phù Ninh, Phú Thọ

Wifi miễn phí Bãi đỗ xe Lễ tân 24/24
Nhà Nghỉ Trung Sơn là một Nhà nghỉ đẹp có địa chỉ ngay tại 8, đường vào khu Đền Hùng, Phù Ninh, Phú Thọ, Việt Nam, đường đi rất thuận tiện và dễ tìm. Nhà Nghỉ Trung Sơn có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn cố gắng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, Nhà Nghỉ Trung Sơn có quy mô 16 phòng, phòng ốc của Nhà Nghỉ Trung Sơn sạch đẹp, đầy đủ tiện ích trong phòng, có đầy đủ nóng lạnh, internet. Chỗ nghỉ này cũng được đánh giá là đáng giá tiền nhất ở quanh khu vực, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với các chỗ nghỉ khác..
Bapaco Hotel, Phù Ninh, Phú Thọ

Bapaco Hotel, Phù Ninh, Phú Thọ

Wifi miễn phí Bãi đỗ xe Lễ tân 24/24
BAPACO Hotel là một Khách sạn 1 sao đẹp có địa chỉ ngay tại Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ, Việt Nam, đường đi rất thuận tiện và dễ tìm. BAPACO Hotel có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn cố gắng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, BAPACO Hotel có quy mô 37 phòng, phòng ốc của BAPACO Hotel sạch đẹp, đầy đủ tiện ích trong phòng, có đầy đủ nóng lạnh, internet. Chỗ nghỉ này cũng được đánh giá là đáng giá tiền nhất ở quanh khu vực, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với các chỗ nghỉ khác..
V? d?u trang