Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Vườn quốc gia Tràm Chim, Đồng Tháp

Vườn quốc gia Tràm Chim là vùng đất nằm trong địa phận của 7 xã (Tân Công Sính, Phú Đức, Phú Thọ, Phú Thành A, Phú Thành B, Phú Hiệp), thị trấn Tràm Chim thuộc huyện Tam Nông.

V? d?u trang