Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Vườn quốc gia Chư Mom Ray, Kon Tum

Vườn quốc gia Chư Mom Ray, nguyên là khu bảo tồn thiên nhiên Chư Mom Ray, thuộc tỉnh Kon Tum, là một vườn quốc gia trong hệ thống các khu rừng đặc dụng của Việt Nam.

V? d?u trang