Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Vườn Quốc gia Ba Vì, Hà Nội

Vườn quốc gia Ba Vì là một vườn quốc gia ở Việt Nam, được thành lập năm 1991 theo quyết định số 17-CT ngày 16 tháng 01 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Việt Nam.

V? d?u trang