Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Vườn Bách Thảo Hà Nội, Hà Nội

Vườn bách thảo Hà Nội hay Công viên Bách Thảo là một công viên cây xanh nằm ở phía Tây Bắc thủ đô Hà Nội, được thành lập từ những năm đầu người Pháp đặt chân đến Việt Nam trong cuộc xâm lăng đô hộ và thuộc địa.

V? d?u trang