Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ

Viện nghiên cứu lúa Đồng bằng sông Cửu Long là một viện nghiên cứu và đào tạo có địa chỉ tại xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, Việt Nam với tổng diện tích 366 ha. Tiền thân của viện này là Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, trung tâm này đã được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đổi tên như hiện nay vào năm 1985.

V? d?u trang