Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Vạn Thương Hải, Bình Thuận

Đền thờ Bà Chúa Ngọc và Vạn Thương Hải là hai di tích lịch sử cấp tỉnh vừa mới được công nhận. Đây là quần thể di tích thờ phụng hai vị thần khác nhau trong hai ngôi chính điện được xây liền kề nhau.

V? d?u trang