Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Văn Thánh Miếu Vĩnh Long, Vĩnh Long

Văn Thánh miếu Vĩnh Long cùng với Văn Thánh miếu Biên Hòa, Văn Thánh miếu Gia Định, là ba Văn Thánh miếu của vùng đất Nam Bộ có từ thế kỷ 19 được xây dựng nhằm đề cao Nho giáo.

V? d?u trang