Khách sạn, nhà nghỉ ở gần U Minh Hạ, Cà Mau

Chiếm ưu thế tuyệt đối trong rừng U Minh Hạ thuộc địa phận Vườn Quốc Gia - một trong ba vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới, khu rừng tràm ngoài nhiệm vụ bảo tồn và phát triển thiên nhiên, môi trường sinh thái thì cũng là điểm du lịch lý tưởng với nhiều hoạt động đặc trưng của vùng miền Tây sông nước.

V? d?u trang