Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nghệ An

Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh do Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Việt Nam thi công, đây là một hạng mục quan trọng nằm trong dự án xây dựng Khu di tích lịch sử Xô viết Nghệ Tĩnh, với tổng mức đầu tư gần 93 tỷ đồng

V? d?u trang