Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Tượng đài Ngô Quyền, Hải Phòng

Tượng đài Ngô Quyền được đúc bằng đồng cao 7,5m, nặng hơn 20 tấn được đúc bằng đồng đỏ. Pho tượng đồng Ngô Quyền được đúc và hoàn thiện bởi xưởng đúc đồng ở làng nghề đúc đồng Ý Yên, Nam Định.

V? d?u trang