Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Trung Tâm Triển Lãm Giảng Võ - Láng Hạ, Hà Nội

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, thường được gọi tắt là Triển lãm Giảng Võ, là địa điểm tổ chức các hội chợ và triển lãm tại số 148 đường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

V? d?u trang