Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Trung Tâm Thành Phố / Chợ Sắt, Hải Phòng

Chợ Sắt được xếp hạng là chợ loại I của Việt Nam và là một trong những chợ lớn nhất tại Hải Phòng. Chợ Sắt nằm ở quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Chợ nằm ven sông Tam Bạc, vốn là tuyến đường thủy thông thương từ Hải Phòng đi các tỉnh.

V? d?u trang