Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Trần Phú / Cầu Đá, Khánh Hòa

Cảng Cầu Đá Nha Trang hàng năm đón hàng trăm ngàn lượng khách đến đây du lịch các tour 4 đảo Nha Trang, tour 3 đảo Nha Trang, tour lặn biển Nha Trang, ..., hiện tại cảng Cầu Đá không còn khai thác du lịch nữa, cảng du lịch đã dời về cảng mới Nha Trang.

V? d?u trang