Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thủy điện Mường Kim II, Yên Bái

Thủy điện Mường Kim, còn gọi là thủy điện Hồ Bốn, là công trình thủy điện xây dựng trên dòng Nậm Kim tại vùng đất xã Hồ Bốn huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái

V? d?u trang