Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thủy điện Nho Quế 3, Hà Giang

Thủy điện Nho Quế là nhóm các thủy điện trên sông Nho Quế ở tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Hiện tại Thủy điện Nho Quế gồm 3 bậc, với tham gia đầu tư của Bitexco.

V? d?u trang