Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức, Vĩnh Phúc

Toạ lạc trên núi Hình Nhân thuộc dãy Sáng Sơn mà trong dân gian thường gọi là đồi Chùa, tiền thân của thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức đã từng là một đại danh lam cổ tự, bao gồm một quần thể kiến trúc to lớn là chùa và tháp, được gọi là chùa Kim Tôn.

V? d?u trang