Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị trấn Yên Phú, Hà Giang

Yên Phú là thị trấn huyện lỵ của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Ngày 31 tháng 3 năm 2009, thị trấn Yên Phú được thành lập trên cơ sở toàn bộ 6.723,31 ha diện tích tự nhiên và 6.082 người của xã Yên Phú, huyện Bắc Mê.

V? d?u trang