Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị trấn Yến Lạc, Bắc Cạn

Thị trấn Yến Lạc là trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện Na Rì, Bắc Kạn. Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội của thị trấn đã có bước phát triển, đổi mới.

V? d?u trang