Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị trẫn Võ Xu, Bình Thuận

Thị trấn Võ Xu thuộc huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận là trung tâm hành chính của huyện Đức Linh. Võ Xu là vựa lúa của huyện, có địa hình bằng phẳng, phía Bắc giáp sông La Ngà (các xã Sùng Nhơn, Mê Pu, Đa Kai); phía Nam giáp xã Vũ Hòa; phía Tây giáp xã Nam Chính; phía Đông giáp sông La Ngà (huyện Tánh Linh).

V? d?u trang