Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị trấn Vĩnh Tuy, Hà Giang

Vĩnh Tuy là một thị trấn thuộc huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Thị trấn giáp với sông Lô ở phía đông, sông Con chảy qua trung tâm thị trấn rồi hợp lưu với sông Lô. Ngoài ra, thị trấn còn có một số dòng suối như ngòi Kim hay ngòi Phát.

V? d?u trang