Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị trấn Vân Canh, Bình Định

Vân Canh là một thị trấn thuộc huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Thị trấn Vân Canh có diện tích 19,96 km², dân số năm 2002 là 5.195 người, mật độ dân số đạt 260 người/km².

V? d?u trang