Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị trấn Trần Văn Thời, Cà Mau

Huyện Trần Văn Thời được đặt tên theo nhà Cách mạng Việt Nam Trần Văn Thời. Huyện hiện có 3 điểm du lịch nổi tiếng Khu du lịch Hòn Đá Bạc; Khu du lịch Vườn Quốc gia U Minh Hạ, và cửa biển thị trấn Sông Đốc.

V? d?u trang