Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị trấn Trà Xuân, Quảng Nam

Trà Xuân là thị trấn huyện lỵ và duy nhất của huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Thị trấn Trà Xuân có vị trí địa lý: Phía Đông giáp xã Trà Phú, phía Nam và phía Tây giáp xã Trà Sơn Phía Bắc giáp xã Trà Thủy.

V? d?u trang