Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị trấn Thông Nông, Cao Bằng

Thông Nông là một thị trấn thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Thị trấn Thông Nông được thành lập vào ngày 11 tháng 8 năm 1999 trên cơ sở 935 ha diện tích tự nhiên và 2.113 người của xã Đa Thông, là huyện lỵ huyện Thông Nông cũ.

V? d?u trang