Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Thị trấn Thất Khê, Lạng Sơn

Thất Khê là thị trấn huyện lỵ của huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Cùng với Đông Khê, Thất Khê được nhiều người biết đến với Chiến dịch Biên giới vào tháng 10 năm 1950.

V? d?u trang